Chính Sách Bảo Mật

Lady Hill Sapa Resort tôn trọng sự riêng tư của tất cả khách hàng và chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của mọi khách hàng. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin từ khách hàng.

1. THÔNG TIN THU THẬP

Chúng tôi thu thập thông tin để biết bạn là ai, chẳng hạn như tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, địa chỉ email, thông tin thẻ tín dụng, v.v. (“dữ liệu cá nhân”) chỉ khi được bạn hoặc bên thứ ba tự nguyện cung cấp cho chúng tôi thay mặt bạn (chẳng hạn như một công ty du lịch). Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân khi nó được cung cấp thông qua các biểu mẫu trên trang web, ứng dụng di động, qua điện thoại, qua thư thực hoặc e-mail hoặc gặp trực tiếp.

Trang web này không thu thập, lưu hoặc lưu trữ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào từ bạn trong quá trình bạn lướt trang web này, trừ khi bạn tự nguyện và cố ý cung cấp cho chúng tôi (ví dụ: bằng cách đặt chỗ trực tuyến hoặc yêu cầu thêm thông tin).

Máy chủ của chúng tôi tự động thu thập một số thông tin kỹ thuật, phi cá nhân khi bạn sử dụng các trang web hoặc ứng dụng di động của chúng tôi (“dữ liệu sử dụng”). Dữ liệu kỹ thuật có thể bao gồm loại trình duyệt, hệ điều hành, số lần nhấp và lượt xem trang, dữ liệu vị trí, địa chỉ IP, ID thiết bị duy nhất và URL giới thiệu.

2. SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để thực hiện mục đích mà nó được cung cấp hoặc theo cách khác được nêu trong chính sách này. Ví dụ: chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn khi cần thiết để:

 • Xử lý yêu cầu đặt chỗ và thanh toán của bạn;
 • Lưu bạn vào chương trình khách hàng thân thiết của Lady Hill Sapa Resort;
 • Liên hệ với bạn về đặt phòng của bạn;
 • Thực hiện các thay đổi được yêu cầu đối với đặt chỗ hoặc tài khoản người dùng của bạn;
 • Cung cấp cho bạn trải nghiệm được cá nhân hóa trên các trang web của chúng tôi;
 • Trả lời các câu hỏi của bạn và các thông tin liên lạc khác;
 • Nhận e-mail tiếp thị, khuyến mại hoặc thông tin khác mà bạn đã bày tỏ sự quan tâm;
 • Và để tuân thủ các yêu cầu pháp lý

Bạn có thể chọn không nhận bất kỳ email quảng cáo hoặc tiếp thị nào bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ trực tiếp với chúng tôi hoặc nhấp vào liên kết “chọn không tham gia” hoặc “hủy đăng ký” trong các email đó. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiếp tục liên hệ với bạn để cung cấp thông tin liên quan về các đặt chỗ trước đây hoặc sắp tới của bạn với chúng tôi và trạng thái của tài khoản khách hàng thân thiết.

Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu sử dụng mà chúng tôi thu thập được vì bất kỳ lý do nào mà chúng tôi cho là thích hợp, bao gồm cả để cải thiện, duy trì và vận hành các trang web và dịch vụ của chúng tôi.

3. CHIA SẺ THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không bán, chia sẻ toàn bộ hay một phần bất kỳ dữ liệu cá nhân nào của bạn cho bất kỳ tổ chức bên ngoài nào. Chúng tôi chỉ tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho các bên thứ ba khi cần thiết một cách hợp lý để thực hiện các mục đích sử dụng được phép mô tả trong phần “SỬ DỤNG THÔNG TIN” của chính sách này. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với:

 • Các nhà xử lý thanh toán, các nhà thầu kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng của chúng tôi cũng như các nhà cung cấp dịch vụ khác, những người được yêu cầu giữ bí mật dữ liệu cá nhân và bị cấm sử dụng dữ liệu đó ngoài việc thực hiện các dịch vụ của họ thay mặt chúng tôi;
 • Những người kế nhiệm của chúng tôi trong trường hợp bán, sáp nhập, mua lại hoặc giao dịch tương tự ảnh hưởng đến phần có liên quan của doanh nghiệp của chúng tôi; và
 • Các cơ quan pháp lý và chính phủ hoặc các bên thứ ba khác, trong phạm vi được yêu cầu để tuân thủ lệnh pháp lý hoặc luật hiện hành.
4. BẢO MẬT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Lady Hill Sapa Resort cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp kỹ thuật hợp lý về mặt thương mại để bảo vệ dữ liệu cá nhân thuộc sở hữu của chúng tôi và trang web của chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa lớp cổng bảo mật (SSL) để giúp bảo vệ quyền riêng tư của thông tin thẻ tín dụng, tên, địa chỉ, email và các thông tin nhạy cảm khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

5. COOKIE VÀ HỒ SƠ

Lady Hill Sapa Resort và Bộ phận Kinh doanh – Tiếp thị của chúng tôi có thể sử dụng cookie, mã pixel, các đối tượng được chia sẻ cục bộ (tức là cookie thường trực) và đèn hiệu web để thu thập thông tin về khách truy cập các trang web và ứng dụng di động của chúng tôi. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được đặt trong máy tính hoặc thiết bị di động khi bạn truy cập trang web hoặc sử dụng Ứng dụng. Chúng tôi sử dụng cookie trên các trang web và ứng dụng của mình để cá nhân hóa nội dung được hiển thị cho bạn, lưu giữ thông tin như ngày tháng và lựa chọn phòng khi bạn tiến hành quy trình đặt phòng, cho phép bạn đăng nhập dễ dàng hơn và theo dõi phản hồi cho quảng cáo của chúng tôi.

Bạn có thể đặt máy tính của mình để cảnh báo bạn mỗi khi cookie được gửi hoặc tắt tất cả cookie thông qua trình duyệt của bạn. Kiểm tra menu Trợ giúp của trình duyệt hoặc cài đặt thiết bị di động tích hợp của bạn để tìm hiểu cách thực hiện. Một số thiết bị di động không chỉ lưu trữ cookie trong các khu vực được kết nối với trình duyệt mà còn ở các khu vực dành riêng cho ứng dụng mà cài đặt trình duyệt không thể kiểm soát được. Kiểm tra các tùy chọn cài đặt ứng dụng trên thiết bị di động của bạn để tìm hiểu cách quản lý hoặc xóa cookie có thể được lưu trữ trong các khu vực khác này. Nếu bạn không chấp nhận cookie, một số tính năng, dịch vụ hoặc hoạt động có sẵn trên các trang web hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động của chúng tôi có thể bị ảnh hưởng bất lợi và bạn có thể không thể thực hiện các giao dịch nhất định, sử dụng một số chức năng nhất định và truy cập một số nội dung nhất định. Lựa chọn chấp nhận hoặc từ chối một cookie khác với lựa chọn chấp nhận / từ chối thư email của bạn.

Chúng tôi cũng phân phát quảng cáo thông qua công nghệ quảng cáo của bên thứ ba. Trong quá trình phân phát quảng cáo của chúng tôi cho bạn, cookie duy nhất liên tục của bên thứ ba, gif rõ ràng hoặc gif báo hiệu có thể được đặt trên máy tính hoặc thiết bị của bạn để giúp quản lý quảng cáo trực tuyến của chúng tôi, nhận biết khi thiết bị truy cập trang web của chúng tôi, tìm hiểu quảng cáo nào mang lại cho người dùng vào các trang web của chúng tôi và theo dõi xem đặt phòng có được thực hiện hay không. Thông tin mà các nhà cung cấp phân phát quảng cáo của chúng tôi và chúng tôi thu thập thông qua công nghệ này không thể nhận dạng cá nhân nhưng được sử dụng để tạo hồ sơ ẩn danh cho phép nhà cung cấp phân phát quảng cáo phân phát quảng cáo được nhắm mục tiêu đến bạn và sở thích của bạn trên mạng phân phát quảng cáo.

6. LIÊN KẾT VỚI CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA

Xin lưu ý rằng các trang web của bên thứ ba có sẵn thông qua các liên kết trên các trang web của chúng tôi, mỗi trang web đều có các thông lệ thu thập dữ liệu và quyền riêng tư. Chúng tôi không có quyền kiểm soát, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý đối với các trang web của bên thứ ba này hoặc các chính sách hoặc nội dung hiện hành của họ. Lady Hill Sapa Resort không thể đảm bảo hoặc đảm bảo tính bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn tiết lộ trên các trang web của bên thứ ba.

7. CHÍNH SÁCH TRẺ EM

Các trang web và dịch vụ của chúng tôi không dành cho trẻ em và chúng tôi không cố ý thu hút hoặc thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em.

8. CẬP NHẬT, THAY ĐỔI CHÍNH SÁCH NÀY

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách này theo thời gian mà không cần phải thông báo trước. Chúng tôi sẽ luôn đăng phiên bản mới nhất của chính sách này trên trang web của mình. Vui lòng xem lại chính sách này theo thời gian để được cập nhật.

9. LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

 • Địa chỉ: Đường Nguyễn Chí Thanh, Tổ 4, Phường Fansipan, Thị xã Sapa, Tỉnh Lào Cai
 • Email: info@ladyhillsaparesort.com
 • Số điện thoại: (+84) (214) 366 33 66