Fansipan Room

Fansipan Room là địa điểm lý tưởng để tổ chức hội nghị hay tiệc chiêu đãi cùng các thiết bị và cơ sở vật chất âm thanh chất lượng cao.