Tea Room

Tea room có lối vào tách biệt với sảnh chờ rộng rãi và có sức chứa lên đến 100 khách. Phù hợp với các hội nghị nhỏ và vừa cùng các thiết bị âm thanh và cơ sở vật chất lượng sẽ đem lại trải nghiệm tốt nhất cho Quý khách.