Điều Khoản Chung

1. QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Khi phát sinh tranh chấp, Khách hàng có thể khiếu nại với chúng tôi trực tiếp qua số điện thoại của Khu nghỉ dưỡng.
Khiếu nại của Khách hàng được tiếp nhận và sẽ được chuyển đến bộ phận phụ trách trong thời gian 24h và giải quyết trong thời gian sớm nhất.

2. CHÍNH SÁCH ĐỔI PHÒNG, ĐỔI NGÀY NHẬN TRẢ PHÒNG

Trong trường hợp Khách hàng muốn đổi ngày trả phòng, đổi phòng vui lòng liên hệ với bộ phận đặt phòng trước khi đến để được hỗ trợ tốt nhất. Và việc này tùy thuộc vào thỏa thuận chung liên quan trước đó gữa 2 bên.

3. CHÍNH SÁCH HOÃN VÀ HỦY PHÒNG

Tùy theo loại hợp đồng, thời điểm và các thỏa thuận chung mà chính sách hoãn và hủy phòng sẽ khác nhau theo thỏa thuận giữa 2 bên và được nêu rõ trong xác nhận đặt phòng, hợp đồng giữa 2 bên.

4. LIÊN KẾT ĐẾN CÁC BÊN THỨ BA

Chúng tôi không kiểm soát bất kỳ trang web nào của bên thứ ba và do đó không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào hoặc bất kỳ liên kết nào có chứa trang web được liên kết. Lady Hill Sapa Resort chỉ cung cấp những liên kết thuận tiện cho bạn và không ngụ ý việc liên kết là sự xác nhận, điều tra hoặc xác thực bởi chúng tôi đối với trang web được liên kết hoặc bất kỳ thông tin nào có chứa liên kết.

Lưu ý:
  • Chúng tôi có quyền thay đổi điều kiện, hủy bỏ chính sách bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, thay đổi ngày, loại phòng… gián tiếp, ngẫu nhiên hay do hậu quả phát sinh hoặc trong trường hợp bất khả kháng (thiên tai, chiến tranh…)